شرکت تولیدی صنعتی ساناپک

36800441(021) - 09125880601

دستگاه بسته بندی

تولید دستگاه بسته بندی شیرینگ پک دوگانه سوز در سایزهای مختلف برای بسته بندی هر محصولی که دارید

دستگاه شیرینگ پک مدل 1103
دستگاه شیرینگ پک مدل 1103
دستگاه شیرینگ پک دوگانه سوز مدل 1201
دستگاه شیرینگ پک دوگانه سوز مدل 1201
دستگاه شیرینگ پک مدل 1301
دستگاه شیرینگ پک مدل 1301
دستگاه شیرینگ تشک خوشخواب
دستگاه شیرینگ تشک خوشخواب