شرکت تولیدی صنعتی ساناپک

36800441(021) - 09125880601

دستگاه شیرینگ آجر

دستگاه شیرینگ آجر

این دستگاه دوگانه سوز بوده و مجهز به چرخ های فرغونی بوده و مناسب کار در محیط خاکی می باشد

این دستگاه با داشتن میز کار رولیک بدون دوخت به راحتی می توانید انواع آجر و بلوک را با انواع نایلون نازک و ضخیم بسته بندی کنید

بسته بندی آجر با نایلون از لب پر شدن و شکستگی آجر جلوگیری می کند ضمن اینکه جابجایی و شمارش آجرها را بسیار ساده خواهد کرد