شرکت تولیدی صنعتی ساناپک

36800441(021) - 09125880601

دستگاه شیرینگ جعبه

دستگاه شیرینگ دوگانه سوز بسته بندی جعبه

این دستگاه استاندارد بوده و می توان آنرا در سه نوع دستی ، نیمه اتومات ، فول اتومات ، ساخت

کار با این دستگاه بسیار ساده می باشد