شرکت تولیدی صنعتی ساناپک

36800441(021) - 09125880601

دستگاه شیرینگ آبمعدنی

دستگاه شیرینگ فول اتومات دوگانه سوز آبمعدنی

این دستگاه فول اتومات و مجهز به نوار نقاله شمارشگر بطری می باشد

این دستگاه نیازی به اپراتور جلوی دستگاه برای دوخت زدن بسته های آبمعدنی ندارد

این دستگاه  در انواع دستی و نیمه اتومات هم ساخته می شود